Studie- och yrkesvägledning

Gymnasievalet 2021-2022

Tidplan för gymnasievalet:

24-25 november
Digital gymnasiemässa. Mer information finns här: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/gymnasieskola/linkopings-gymnasiemassa/

Efter gymnasiemässan bjuder de flesta gymnasieskolorna in till öppet hus. Håll utkik på skolornas hemsidor eller https://www.gymnasiestudera.se/foer-elever/oeppet-hus/

Vecka 2
Du får ett brev hemskickat med instruktion om hur du loggar in på webben www.gymnasiestudera.se för att kunna göra din ansökan.

Första ansökningsperiod (baserad på höstterminens betyg)
17 januari
Hemsidan öppnas för första ansökningsperioden.

15 februari
Sista dagen att göra sitt val på www.gymnasiestudera.se
OBS! Alla måste ha gjort sitt val senast detta datum.

15 april
Preliminärt antagningsbeslut baserat på höstterminens betyg visas på hemsidan om du loggar in (ger endast information om hur eleven ligger till i förhållande till andra sökande – som ett ”test drive”).

Andra och sista ansökningsperiod (baserad på vårterminens betyg)
15 april
Hemsidan öppnas för om- och nyval. Detta är andra och sista ansökningsperioden.

3 maj
Om- och nyvalsperiodens sista dag.
OBS! Alla måste har gjort sitt val senast detta datum.

1 juli
Slutlig antagning visas på www.gymnasiestudera.se.
Logga in på hemsidan och följ instruktionerna på antagningsbeskedet.

4 augusti – 14 september
Reservantagning sker.

Användbara länkar om gymnasievalet:

http://www.gymnasiestudera.se/ (hemsidan för gymnasievalet, information om skolor i Östergötlands län, program, profiler, antagningsstatistik, verktyg att jämföra skolor, datum för öppet hus m.m.).

www.utbildningsinfo.se (Skolverkets hemsida med allmän information om gymnasiet, antagningsregler, meritvärde, behörighet, tips)

https://www.gymnasium.se/gymnasieval – (intressetest om gymnasievalet)

https://www.youtube.com/watch?v=gy75BsZl-PU – (en film från Skolverket om gymnasievalet och de olika programmen).

 

Prao 2021-2022

Under höstterminen, vecka 40-41, går alla elever i årskurs 9 ut på PRAO. Detta eftersom den ordinarie PRAO-perioden i årskurs 8 blev inställd på grund av pandemin.

Under två veckor på vårterminen, vecka 10-11, går våra elever i årskurs 8 ut på PRAO. PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och har flera syften:

  • Att ge eleverna i första inblick i arbetslivet, dess normer och möjligheter
  • Att vidga perspektiv genom att lära sig om olika yrken, vistas i nya arbetsmiljöer och träffa nya yrkesverksamma personer
  • Att ge kunskap och erfarenhet för att kunna reflektera kring frågor som rör den egna framtiden
  • Att öka till elevens självkännedom och personliga utveckling

Som en del av praon är elevernas uppgift att i första hand ordna en egen PRAO-plats. Att ordna en PRAO-plats på egen hand ger eleven möjlighet att välja en arbetsplats och bransch som man är intresserad av. Att ta kontakt med olika arbetsplatser är också en bra träning inför att skaffa sig jobb i framtiden. Om man har svårt att hitta en PRAO-plats försöker skolan givetvis hjälpa till. (Tänk på att PRAO även kan leda till sommarjobb)

Undervisningsmoment kopplade till PRAO-perioden
De undervisande lärarna i svenska arbetar, tillsammans med SYV som pratar arbetsmarknad/bristyrken i klasserna, med att skriva CV och personligt brev. Dessa dokument är något som eleverna sedan kan använda då de söker PRAO-plats eller sommarjobb.

Även undervisningen i samhällskunskap, idrott och hälsa och engelska kopplas till PRAO och de får uppgifter att genomföra under PRAO-perioden.

Regelverk kring PRAO
Arbetstiden bör omfatta mellan 6-8 timmar per dag. Högst 40 timmar i veckan, fördelade på fem dagar.

  • Eleven får inte börja arbeta före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00
  • Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen
  • Eleven är försäkrad genom skolan

PRAO-uppgifterna ska vara lätta och ofarliga. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt, se föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 4 §. Det innebär att eleverna inte får ansvara för något som är värdefullt eller utföra något som kan leda till att någon skadar sig. De får inte heller utföra exempelvis tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Eleverna får aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak. (Källa: Arbetsmiljöverket)

Preliminära datum för PRAO vårterminen 2022 för elever på Thea Privata Grundskola Linköping:
7 mars till 18 mars 2022

Studie- och yrkesvägledare är Per Ander. Kontakta Per för frågor som rör studie- och yrkesvägledning, gymnasieval och PRAO.

E-post: per.ander@theagrundskola.se
Telefon: 072-007 47 50