Linköping

linkoping-stor

15 bra saker med Thea

Här hittar du en kort lathund med 15 bra saker om Thea som du och ditt barn kan läsa tillsammans.

15 bra saker med Thea Linköping

Antagning 22/23

Nu finns inga lediga platser till årskurs 7 men fortsatt antagning sker om ledig plats skulle uppstå under våren.

För årskurs 6 sker ingen antagning under våren.

För elever folkbokförda i Linköpings kommun: Antagningen till oss på Thea Grundskola för årskurs 7 har skett i samarbete med Linköpings kommun i det gemensamma skolvalet under januari. Har ert barn blivit antagen till oss på Thea kan ni se er placering i kommunens webbtjänst. Ni ska också ha erhållit ett antagningsbesked från oss från Thea per post. Har ert antagningsbesked inte kommit er tillhanda ber vi er kontakta oss.

För elever folkbokförda i annan kommun: Antagning till årskurs 7 sker genom beslut av rektor. Samma prioriteringsregler gäller som för boende i Linköpings kommun. Antagningsbesked ges i början av april för er som ansökt om en plats under mars månad.

För er som inte tidigare sökt till oss bör en intresseanmälan till vår kö fortsatt ske under vårterminen vilket är avgörande för elevens möjlighet att börja hos oss i höst även när er ansökan sker vid kommunens omvalsperioder.

Anmäl dig till kön här

Har du frågor kring kösystem, antagning eller om oss som skola är du varmt välkommen att kontakta skolans rektor Anders Noebe:
E-post: anders.noebe@theagrundskola.se
Tel:
070-166 07 15

Köanmälan till 23/24

Intresseanmälan till läsåret 2023/24  sker här på vår hemsida.

Antagning till skolan sker våren 2023 i samarbete med er hemkommun enligt följande prioritering:

  • Syskonförtur
  • Datum för intresseanmälan / köanmälan
  • Geografisk närhet

Om äldre syskon finns på skolan ber vi er ange detta i er intresseanmälan.

Anmäl  till kön här

Har du frågor kring kösystem, antagning eller om oss som skola är du varmt välkommen att kontakta skolans rektor Anders Noebe:
E-post: anders.noebe@theagrundskola.se
Tel:
070-166 07 15