Bromma

15 bra saker med Thea

Här hittar du en kort lathund med 15 bra saker om Thea som du och ditt barn kan läsa tillsammans.

15 bra saker med Thea i Bromma

 

 

Antagning till 22/23

För elever folkbokförda i Stockholms kommun: Ansökan till oss på Thea Grundskola för årskurs 6 och 7 har skett i samarbete med Stockholms kommun i det gemensamma skolvalet under januari eller enbart direkt till skolan. Har ert barn blivit antagen till oss på Thea kan ni som sökt oss via webbtjänsten se detta på er personliga sida. För övriga antagna erhålls inom kort ett antagningsbesked per post från oss på Thea om en plats till hösten 2022 har erhållits. Har ert antagningsbesked inte kommit er tillhanda senast per mitten av april ber vi er kontakta oss.

För elever folkbokförda i annan kommun: Antagning till årskurs 6 och 7 sker genom beslut av rektor. Samma prioriteringsregler gäller som för boende i Stockholms stad. Antagningsbesked skickas i början av april för er som ansökt om en plats under mars månad eller tidigare.

För er som inte tidigare sökt till oss bör en intresseanmälan till vår kö fortsatt ske under vårterminen om intresse finns för en plats till hösten 2022.

Detta gäller även sökande till högre årskurser där plats erbjuds i mån av skolans möjligheter.

Det finns även möjlighet att besöka skolan under dagtid eller i anslutning till skoldagens slut för er som inte haft möjlighet att besöka oss tidigare.

Anmäl till kön här

Har du frågor kring vår skola, kring vårt kösystem eller antagning är du varmt välkommen att kontakta:
linda.hanson@theagrundskola.se 

Köanmälan till 23/24

Intresseanmälan till läsåret 2023/24  sker här på vår hemsida.

Antagningen till årskurs 6 och 7 sker i två steg, dels under november 2022 dels under mars 2023.

Plats efter mars 2023 erbjuds i mån av möjlighet.

Antagning sker enligt följande prioritering:

  • Syskonförtur
  • Datum för intresseanmälan / köanmälan
  • Geografisk närhet

Om äldre syskon finns på skolan ber vi er ange detta i er intresseanmälan med personnummer och namn.

Anmäl  till kön här

Har ni frågor kring kösystem, antagning eller om oss som skola är ni varmt välkomna att kontakta:
linda.hanson@theagrundskola.se