Studie- och yrkesvägledning

GYMNASIEVALET 2021-2022

Efter gymnasiemässan bjuder de flesta gymnasieskolorna in till öppet hus/prova på dagar under hösten. Håll utkik på skolornas hemsidor eller www.gymnasieantagningen.storsthlm.se

Kalendarium 2022

17 januari 2022
Lösenordsbrev med inloggningsuppgifter skickas till alla elever i slutet av vecka 2 och är framme i brevlådan senast i början av vecka 3.

18 januari 2022
Ansökan öppnar.

15 februari 2022
Ansökan stänger kl. 23.59.

19 april 2022
Preliminär antagningspoäng visas och ansökan öppnar för omval. Det visas inte några preliminära antagningssiffror för sökande till Gymnasiesärskolan.

17 maj 2022
Ansökan stänger för omval kl. 23.59

17 juni 2022
Betygen syns på ansökningswebben Indra. Logga in och titta så allt stämmer!

1 juli 2022
Resultatet av slutliga antagningen visas på Gymnasieantagningens webbplats.

18 juli 2022
Sista svarsdag på slutantagningsbeskedet.

02 augusti 2022
Reservantagning 1 klar.

7 augusti 2022
Sista svarsdag för reservantagning 1

9 augusti 2022
Reservantagning 2 klar.

14 augusti 2022
Sista svarsdag för reservantagning 2

15 augusti 2022
Gymnasieskolorna tar över reservantagningen och sköter den själva.

Användbara länkar om gymnasievalet:

https://gymnasieantagningen.storsthlm.se/ (Stockholms sida för gymnasieantagningen, antagningsstatistik, information om program mm)

https://www.indra.storsthlm.se/ (Ansökningswebben – det är här du loggar in och gör din ansökan till gymnasiet.)

framtid.se (Information om tusentals yrken och vägen dit, lönestatistik med mera.)

www.utbildningsinfo.se (Skolverkets hemsida med allmän information om gymnasiet, antagningsregler, meritvärde, behörighet, tips)

https://www.gymnasium.se/gymnasieval – (intressetest om gymnasievalet)

En film från Skolverket om gymnasievalet och de olika programmen

 

PRAO 2020 – 2021

På grund av Covid-19 sker ingen prao under höstterminen 2020.

Under två veckor går våra elever på PRAO, en vecka i åk 8 och en vecka i åk 9. PRAO står för praktisk arbetslivsorientering och har flera syften:

  • Att ge eleverna i första inblick i arbetslivet, dess normer och möjligheter
  • Att vidga perspektiv genom att lära sig om olika yrken, vistas i nya arbetsmiljöer och träffa nya yrkesverksamma personer
  • Att ge kunskap och erfarenhet för att kunna reflektera kring frågor som rör den egna framtiden
  • Att öka till elevens självkännedom och personliga utveckling

(Tänk på att PRAO även kan leda till sommarjobb)

Regelverk kring PRAO

Arbetstiden bör omfatta mellan 6  – 8 timmar per dag. Högst 40 timmar i veckan , fördelade på fem dagar

  • Eleven får inte börja arbeta före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00
  • Eleven ska ha en handledare på arbetsplatsen
  • Eleven är försäkrad genom skolan

PRAO uppgifterna ska vara lätta och ofarliga. Arbetet får inte innebära stort ansvarstagande eller vara fysiskt eller psykiskt tungt, se föreskrifterna om minderårigas arbetsmiljö (AFS 2012:3), 4 §. Det innebär att eleverna inte får ansvara för något som är värdefullt eller utföra något som kan leda till att någon skadar sig. De får inte heller utföra exempelvis tunga lyft eller arbeta i miljöer där det finns risk för våld eller konflikter. Eleverna får aldrig sälja åldersreglerade varor som snus, alkohol och tobak. (Källa: Arbetsmiljöverket)

PRAO veckor för elever på Thea Privata Grundskola Bromma