Vår pedagogik

söder3222

 

Involverande, varierad och formativ

När vi samarbetar inom skolan för att styra vår pedagogiska vardag använder vi tre ord som vi vill ska känneteckna vår verksamhet. Vi vill att vår pedagogik ska vara involverande, varierad och formativ.

Internationell forskning visar att en varierad skoldag ger bättre resultat framför en gemensam pedagogik som styrs av samma upplägg och förutsättningar för alla elever och lärare.

Det beror på flera orsaker, bland annat ger det möjlighet att lägga upp undervisningen efter individuella behov. Det ger också ökad möjlighet att utmana och stimulera eleven när rutiner och så kallad automatisering minskar utrymmet för lust och glädje. Att utforska nya förutsättningar och begrepp efter eget huvud med stöd av en god lärare är obeskrivligt roligt.

En varierad pedagogik ger även läraren möjlighet att utvecklas med utgångspunkt i de styrkor han eller hon besitter.

Formativ är ett pedagogiskt ord som man för några år sedan inte ens återfann i SAOL. Det har en tydlig koppling till hur skolan arbetar mot höga mål. Genom att återkoppla till eleven inte bara hur det gick, utan även vad som behövs för att nå längre, når man en gemensam kunskap kring hur man fortsätter mot nya mål.

 Att involvera eleven och föräldrarna ger förutsättningar för en dynamisk relation där man delar kunskap kring var man är och vart man vill komma. Det kan du läsa mer om där vi beskriver vår värdegrund och våra kännetecken. I det ingår bland annat att lära sig förstå hur man själv lär bäst, så kallat metalärande.

Engagemang och glädje

Slutligen och inte minst är det positiv bekräftelse som framförallt skall känneteckna Thea Privata Grundskolas pedagogiska vardag. Att bli sedd och bekräftad är förutsättningen för växande. Att som pedagog hjälpa varje elev att hitta sin väg till lärande är vårt mål, vår passion och glädje.