Huvudman

Huvudman för Thea privata grundskola är Theducation AB. Theducation ägs av Tellusskolan.

Tellusskolan driver, startar och förvärvar grundskolor som möter en mångfald av behov och preferenser bland vårdnadshavare och kommuner.

Vi kombinerar olika pedagogiska profiler och stadier genom en sammanhängande vision kring elevens möjligheter och en effektiv och stöttande organisation på huvudmannanivå.

Tellusskolan driver i dag två starka och efterfrågade varumärken; Robinsonskolorna i Enköping och Thea i Linköping och Bromma med sammanlagt runt 900 utbildningsplatser.

Genom förvärv och organisk tillväxt avser Tellusskolan att erbjuda flera koncept i framtiden vars gemensamma mål ska vara fokus på kunskap och ömsesidig respekt.

Tellusskolan är dotterbolag till Tellusgruppen AB vars affärsidé är att starta, driva och utveckla lönsamma och växande dotterbolag inom sektorerna barnomsorg och utbildning.

Tellusgruppen driver också förskolor, barnpassning och läxhjälp under dotterbolagen Tellusbarn och Nanny by Tellus.