Om oss

om-oss

En lugn studiemiljö, fokus på uppgiften och rätt använd arbetstid under dagen ger en bra grund för elevernas studier. En elev som lämnar Thea Privata Grundskola ska vara väl förberedd för de krav som gymnasieskolan ställer och vara tränad i att ta ansvar för sitt lärande.

Med behörig personal och ledning och med ett nära samarbete med vårdnadshavaren och eleven vill vi skapa förutsättningar för varje elev att lyckas i sina studier på högstadiet. Hos oss går man från årskurs 6 eller 7.

Vårt mål är att alla elever ska nå gymnasiebehörighet för teoretiska studier och ha goda chanser att välja vilken skola de vill fortsätta på under den viktiga gymnasietiden.

Vi arbetar enligt svensk läroplan och genomför nationella prov i ämnen och årskurser där det erbjuds för att se att vår verksamhet håller den standard vi önskar. I våra tillstånd från Skolinspektionen har vi bland annat möjligheten att lägga ett ökat fokus på profilområdet retorik.  Vi ser det som en stor förmån att fokusera på ett av människans stora behov, att lära sig att kommunicera och tala väl. På det sättet tränas även många förmågor som krävs för högre betygsnivåer såsom förmågan att tänka i flera perspektiv, analysera och exemplifiera såväl orsaker och samband och dra relevanta slutsatser.

Vi vill också att våra skolor inte ska vara större än att alla elever ska kunna lära känna varandra. Högstadietiden är en speciell tid i en ung människas liv. Det är vår uppgift att tillsammans med er som vårdnadshavare skapa förutsättningar för en god, trygg och positiv utveckling där man visar respekt för varandra både som ung och som vuxen. Att på det sättet växa och ta ansvar ger mognad och självkänsla.