Om skolan

klara_linkoping

Thea Privata i Linköping är en fristående verksamhet från årskurs 7 till 9. Hos oss har vi modern pedagogik inom en traditionell ram med lärarledd undervisning i varje enskilt ämne.

Idag går runt 300 elever hos oss på Kungsgatan 33. Vi vill att skolan inte ska vara större än att alla elever kan lära känna varandra, men det ska också finnas en bredd inom alla de viktiga ämnen som ska finnas på ett högstadium av hög klass. Vi sätter en ära i att tävla i matematik, träna våra elever i retorik och att skapa en social gemenskap på skolan utöver det vanliga.

Arbetsro och höga förväntningar

Vi arbetar med höga förväntningar och med ett ständigt fokus på uppgiften.

Som elev vill vi att man ska känna utmaningen och glädjen att nå nästa betygssteg och varje klass har därför tid för stöd och läxhjälp utanför ordinarie lektionstid varje vecka. Vår ambition är att alla elever ska förstå sina egna styrkor och utveckla nya i takt med ett eget ansvar för skolan.

Inom ämnet matematik finns möjligheter att tävla om man som elev tillhör den mest avancerade gruppen inom årskursen och i musik arbetar vi i halvklass med kör och show till varje avslutning.

Tilltro och respekt

Som elev hos oss möts man av tilltro och respekt som en viktig del av den starka kultur vi bygger på skolan, där goda relationer mellan elever och vuxna är en bärande del. Genom respekt för varje individs egenart och behov vill vi skapa förutsättningar för alla att studera och nå höga betyg.

För det krävs regler som alla på skolan, både lärare och elever, vill och kan arbeta med.

Elevrådet har här liksom på våra övriga skolor en viktig roll i utarbetandet av skolans regler och likabehandlingsplanen är ett viktigt verktyg för att alla elever ska trivas hos oss.

Retorik för personlig utveckling

Genom vår profil i retorik utvecklar eleverna sin förmåga att tala vilket gagnar både social utveckling och förmågor som krävs för högre betyg. Eleverna tränas i klassisk retorik genom bland annat rollspel, case, analyser och presentationer.

Undervisning sker i alla årskurser med skolans lärare i samhällskunskap, svenska eller engelska som ansvariga lärare. Ämnet är i sig inte betygsgrundande men eleverna ges möjlighet att visa sina förmågor både inom ämnet svenska och i övriga ämnen.

Tidigare elever hos oss har vid ett flertal tillfällen betonat hur stor användning de har haft av sin träning inom retorik redan på gymnasienivå.

Behörighet hos ledning och lärare

Vi har en hög lärarbehörighet på skolan i enlighet med de krav som ställs i skollagen från 1 juni 2015. Vi strävar efter att så långt möjligt nå 100 % behöriga lärare genom att skapa förutsättningar för ett starkt kollegium med god sammanhållning. Vi tillämpar en god och individuell lönesättning och förmåner såsom möjlighet till kostnadsfri pedagogisk lunch med eleverna. 

Traditioner och värdegrund

Att lära sig samarbeta och lösa konflikter är en viktig del av skolans fostran, ett ansvar som man som skola delar med elevens vårdnadshavare under dessa viktiga år i en ung persons liv. När skola, elev och vårdnadshavare diskuterar brukar de bästa förutsättningarna finnas för att moraliska och etiska frågor ska lösas tillsammans och i enighet om bästa vägen vidare.

Vi har också flera traditioner som vi lägger oss vinn om att genomföra varje år tillsammans med eleverna för att skapa traditioner och ceremonier att längta till som manifesterar läsåret och årstiderna.

Eget stenhus mitt i staden

Vår ambition är att skapa en positiv, strukturerad och omsorgsfull studiemiljö för våra elever. Vi rår oss själva i ett vackert stenhus som tidigare varit både tingshus och småskola. Det byggdes 1858 och benämndes då Ljungstedtska Friskolan.

Många elever väljer självmant att stanna kvar efter skoltid för att göra läxor eller för att förbereda sig inför kommande prov.

Lunch äter eleverna tvärs över gatan i det blå huset på Kungsgatan 22, med egen ingång från husets innergård till våra vackra lokaler en trappa upp.

Musiksalarna ligger en bit längre upp på gatan, strax bredvid Friskis & Svettis.

 

Kommunikationer och grönområde

Skolan ligger på Kungsgatan 33 mellan S:t Larsgatan och Klostergatan. Runt skolan finns gröna ytor och uteplatser med plats för bland annat pingis och boule. Fem minuter från skolan finns Konserthusets park som också är samlingsplats vid en eventuell utrymning av skolan.

För elever som reser in till Linköping ligger skolan cirka fem minuters promenad från stationen och resecentrum, genom parken mot Frimurarehotellet.

Välkommen till oss!