Ämnessamarbete retorik, bild och slöjd

30 januari, 2017

Här ser ni resultatet av ett spännande ämnessamarbete i retorik, bild och slöjd. Projektet kallades HEN och syftet var att utveckla förmågor inom samtliga tre ämnen inom ramen för respektive kursplan samtidigt som frågor kring kön och identitet belystes. Alla elever medverkade i en gemensam gestaltning i bild, ord och form som ställts ut på skolan.