Ämnesläger i matematik

10 mars, 2016

Tack alla duktiga elever som tillsammans med oss genomförde vårt första ämnesläger i matematik. Andreas, vår förstelärare med speciellt ansvar för högpresterande elever, arrangerade i dagarna ett läger i Nyköping. 15 elever från våra tre skolor var inbjudna av sina lärare att följa med.

Här vill vi därför gärna berätta lite kort om lägret!

Efter ankomst med tåg eller buss första dagen delades eleverna in i tre grupper för att lära känna varandra och gå en spök-matematik-tävling.  Den bestod av sex uppgifter kopplade till olika delar av hotellet.  Olika kluriga matematikuppgifter lades upp, dels för dem som ville tävla, dels för dem som enbart ville fokusera på innehållet i uppgiften.

Under kvällen fick eleverna testa att vara finansminister för en dag. Målet var att utforma skatter för mesta möjliga klirr i statskassan. Vilket är betydligt mer komplext än vad de flesta verkar förstå, berättade Andreas för oss. Andra dagen ägnades åt blandade moment, bland annat Pythagoras sats och sannolikheter vid kortspel.

Till vår glädje fick lägret strålande utvärderingar med överlag svar mellan 8 till 10 poäng av 10 möjliga. Detta från samtliga elever på samtliga frågor om hur lägret varit och hur givande innehållet upplevts!

matteläger3

matteläger 4b