Föräldrainfo inför gymnasiet, åk. 9 – KLARA Kungsholmen

31 augusti, 2015

Den 15 oktober, kl. 17.00 kommer skolans studie- och yrkesvägledare informera föräldrar till elever i åk. 9 om kommande gymnasieval. Informationsträffen äger rum på skolan. Se separat inbjudan från SYV i SchoolSoft.