Värdegrundsdagar på KLARA Kungsholmen

2 april, 2014

En viktig förutsättning för att våra elever ska lyckas i skolan är att trivseln är god och att våra elever känner sig trygga. Vi arbetar därför kontinuerligt med trivsel- och värdegrundsfrågor på skolan och under vecka 15 kommer vi avsätta två halvdagar åt just dessa frågor.

Måndag 7/4 och torsdag 10/4 diskuterar, problematiserar, vrider och vänder vi på frågor som bl.a. berör vår värdegrund. Alla elever, vår personal och externa föreläsare deltar under dessa två eftermiddagar.