Informationsmöte SchoolSoft – KLARA Kungsholmen

4 februari, 2014

Välkommen till KLARA Privata grundskolas informationssystem – SchoolSoft

Nu är det dags att introducera SchoolSoft för våra befintliga elever och föräldrar. Ett informationsmöte för föräldrar kommer att anordnas på skolan den 20/2 kl. 17.20. Under mötet kommer SchoolSoft och dess funktioner att demonstreras.

SchoolSoft är ett modernt, webbaserat, system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och föräldrar enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Detta innebär för dig som förälder att du kontinuerligt kan följa ditt barns utveckling och få tillgång till all information som berör er – dygnet runt. Att föräldrar ges chansen att i större grad ta del av elevens skoldag har visat sig öka elevens chanser att nå sina studiemål. Du håller dig uppdaterad via internet – enkelt och bekvämt.

I SchoolSoft har du som förälder tillgång till bland annat:

• Planeringar, uppgifter, provschema och resultat

• Närvarorapportering och frånvaroanmälan

• Ämnesmatriser och omdömen inför utvecklingssamtal

• Betyg

• Nyheter och kalender

• Utskrifter av schema och grupplistor

Välkommen till en öppnare skola!