Nationella prov i åk. 6: KLARA Kungsholmen

14 januari, 2014

Inom kort drar de nationella prov i åk. 6 igång.

Nationella prov genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan samt i vissa kurser på gymnasial nivå. De nationella proven ska fungera som ett stöd för läraren och bidra till likvärdig bedömning och betygssättning men också för att se i vilken utsträckning kunskapkraven uppfylls runt om i Sverige.

Information om de nationella proven har delats ut till föräldrar i åk. 6. Där framgår när de olika proven genomförs. Utöver de av skolverket fastslagna datumen tillkommer tider för muntliga prov i vissa ämnen.

Läs mer om de nationella proven och provdatum på skolverkets hemsida. (Klicka på länken)

http://www.skolverket.se/bedomning/nationella-prov-bedomningsstod/grundskoleutbildning/bedomning-i-arskurs-4-6/amnesproven-i-arskurs-6/provdatum-for-amnesproven-i-arskurs-6