• "Att bli sedd och bekräftad är förutsättningen för växande"

  • "Att som pedagog hjälpa varje elev att hitta sin väg till lärande är vårt mål, vår passion och glädje"

Värderingar

Värderingar

Vår kultur och våra arbetsformer ska utveckla den kreativa förmågan och viljan att ta personligt ansvar.

Läs mer om våra värderingar

Lediga tjänster

Lediga tjänster

Läs om hur vi gör

Thea Bromma

Thea Bromma

Här kan du läsa mer om våra skola i Bromma.

Thea Bromma

Thea Linköping

Thea Linköping

Här kan du läsa mer om vår skola i Linköping.

Thea Linköping

Har du frågor?

Har du frågor?

Kontakta oss gärna här